Arbete och studier

Ungdomar får vägledning i studie- och arbetsrelaterade frågor både i grundskolan, i läroanstalter samt via Ohjaamot/Navigatorn och TE-tjänster. Även i samtal med ungdomsarbetare berörs ofta frågor om studier och arbetsliv. Coronapandemisituationen har ökat efterfrågan på stödtjänster: ungdomsarbetslösheten har ökat, möjligheter till praktikplatser har försämrats och närundervisning fysiskt på plats vid utbildningsanstalter har begränsats. Utvidgningen av läroplikten medför också nya utmaningar och frågeställningar.

Hur söker jag jobb? Vad gör jag om jag inte kommer in på den studieinriktningen jag har tänkt mig?

ung trainee arbetar på bromsskivorna i ett garage

Informationskällor

I Finland får ungdomar stöd för utbildningsval samt yrkesval i skolor och i läroanstalter. TE erbjuder nationell Utbildningsrådgivning och Karriärvägledning online. Vissa tjänster erbjuds också på plats i kommuner Lokala tjänster

Navigatorn erbjuder skräddarsydda och mångprofessionella stödtjänster på 70 orter runt om i Finland.  

Studieinfo erbjuder detaljerad information för självstudier om utbildningsmöjligheter och den gemensamma ansökningsprocessen.

I slutet av 2020 godkände riksdagen utvidgande av läroplikten, (via länken ges information på 8 språk). Fr.o.m. tidpunkten för den gemensamma elevansökan våren 2021 är det obligatoriskt för ungdomar i grundskolans nionde klass att söka sig till utbildning på andra stadiet. Läroplikten tar slut när den unga fyller 18 år eller om hen före denna dag genomfört en utbildning på andra stadiet, dvs. student- eller yrkesexamen.

Finlands Fackförbunds Centralorganisation (FFC) arbetslivets spelregler erbjuder grundläggande information för sina anställda. I publikationen arbetslivets spelregler ges information under följande rubriker: lagar och avtal i arbetslivet, olika anställningsformer, arbetshälsa och arbetarskydd, när anställningen upphör, jobbsökning, bli medlem i facket och minneslista när du börjar ett nytt jobb. Lagstiftning som berör unga arbetstagare delges också. Informationen tillhandahålls på 13 språk.

Ungdomsliv.fi delger aktuell information på temat Arbete och företagsamhet. Detta avsnitt är det mest klickade och kommenterade i online-tjänsten. 2020 uppgick “Att arbeta som 15-åring” till 37182 visningar och “Tips för att tjäna extra pengar” nådde 31455 sidvisningar.