Fritid

Olika organisationer och privata tjänsteproducenter erbjuder möjligheter till fritidsaktiviteter. Hobbyer behöver dock inte enbart betyda ledda aktiviteter – t.ex. bakning, teckning, spelande eller geocaching är minst lika bra aktiviteter för att skapa en meningsfull fritid. Många kanaler på sociala medier erbjuder verksamhet kring olika hobbyer och intressen, t.ex. spelandet. I vissa regioner kan du också hitta vänner genom sökgrupper på sociala medier.   

Att göra något meningsfullt eller att utöva en hobby på fritiden ökar bevisligen välmåendet. Olika kommuner har varierande utbud av fritidstjänster. Kommunalt ungdomsarbete erbjuder även i vissa kommuner mötesplatser och -möjligheter för unga vuxna. Information om verksamhet fås via kommunens webbplatser eller direkt av ungdomsarbetare.

Hur får jag vänner?

 Publikmassa vid under en konsert

Informationskällor

Många drömmer om ett eget husdjur vilket ju ger mycket glädje i livet. En långvarig djurvän kräver dock mångårigt engagemang och tillräckligt stabil ekonomi. Information om skötsel och t.ex. årliga kostnader finns t.ex. på webbsidor om husdjur.

Om det av en eller annan anledning inte är möjligt att ha ett eget husdjur, finns det många andra sätt att arbeta med och komma i kontakt med husdjur, Djurskyddet i Finland, t.ex. volontärarbete i djurhem eller agera tillfälligt hem för djur.

Meningsfullt volontärarbete ger värdefullt innehåll till fritiden och livet, samtidigt som det erbjuder möjlighet till att träffa likasinnade människor Frivilliga uppdrag har samlad information om behov och utbud på olika orter. På utbildningsstyrelsens webbplats Programmet Erasmus + 2021-2027 finns information om möjligheter till volontärarbete utomlands. Det finns också allmän information om finansiering av utbildning, studier eller praktik samt olika projekt relaterade till ungdomar och ungdomsarbete utomlands.

Ensamhet kan upplevas av människor i alla åldrar, både hos ungdomar, vuxna och äldre personer, oberoende av kön eller kulturell bakgrund. Ensamhet kan t.ex. förorsakas av avstånd till familjen eller p.g.a. en förändrad livssituation. Att skapa vänskapsrelationer kan vara svårt av många olika orsaker.

Via Röda korsets vänverksamhet  kan du registrera dig som volontär vän eller hitta en vän.