Den unga människan är alltid specialisten i sitt eget liv. Självständighetsprocessen sker inte automatiskt, livsförhållanden varierar och varje självständighetsutveckling är unik. I denna process finns mångskiftande element, både konkreta handlingar, känslor och överväganden. Det väsentliga är insikten att självständighetsprocessen omfattar mycket mera än att flytta från barndomshemmet eller att inleda studier. Livsskedet innebär också nya möjligheter och tillfällen att framtidsdrömma.

Självständighetsprocessen är huvudsakligen en positiv företeelse, men ofta tillkommer känslor av rädsla och osäkerhet i varierande mån. Alla känslor är tillåtna, men den unga individen skall inte behöva lämnas ensam med dessa. För den unga kan det vara viktigt att bearbeta känslorna med en ungdomsarbetare eller någon annan pålitlig vuxen. Vissa ungdomar saknar även samtalspartners för diskussion om goda livets frågor. I centrum för ungdomsarbete står ett positivt fördomsfritt förhållningssätt till de unga och ett resursförstärkande arbetssätt. Denna miljö, präglad av acceptans och positiv attityd i kombination med förmågan att bemöta och tolerera osäkerhet, är ett utmärkt och naturligt forum för diskussioner och aktiviteter i anslutning till självständighetstemat. 

  • I Kanuuna-nätverkets och Humakis gemensamma projekt Walkabout 2016-2018 (finansierat av UKM) ville man öka förståelse av ungdomsarbete med åldersgruppen 16+ och skapa konkreta aktiviteter och verktyg för det praktiska arbetet. Efter projektet etablerades ett utvecklingsnätverk för ungdomsledare som arbetar med fritidsaktiviteter för +16. Nätverket har synliggjort utmaningarna som +16-fritidsaktiviteter utgör inom det kommunala ungdomsarbetet. Nätverket hanterar även frågor kring ungdomarnas självständighetsprocess, och nätverksmedlemmarnas kunskaper och erfarenheter har nyttiggjorts på hemsidan. Inom det kommunala ungdomsarbetet syns åldersgruppen +16 mest genom olika riktade tjänster.
  • Materialet har sammanställts av Reetta Möller, planerare på Osaamiskeskus Kanuuna (Kompetenscentret för kommunalt ungdomsarbete Kanuuna (Kanonen), och specialforskare Anu Gretschel från Nätverket för ungdomsforskning. I framställande av materialet har Kanuunas kompetenscenter- och samarbetspartners varit till stor hjälp i detta material, expertis har speciellt framhållits av Ehyt (Föreningen för förebyggande rusmedelsarbete), Mieli (Psykisk Hälsa Finland) och Koordinaatti. Materialets “citat” härstammar från ungdomsarbetare som jobbar vid “Kanuuna +16”-nätverk och som refererat diskussioner med ungdomar kring självständighetsprocesser.

Detta material tillhandahåller nationella informationskällor, arbetsmetoder och länkar till stödtjänster, huvudsakligen sammanställda för ungdomsarbetarnas behov. Avsikten är att erbjuda stöd för ungdomsarbetare vid diskussioner med ungdomar individuellt eller i grupp, eller vid ordnande av temaprogram. Materialet har valts för att passa ungdomsarbetets kontext, där den unga individen definieras som sitt livs subjekt och inte som objekt för åtgärder. Ungdomstiden är inte en transportsträcka från barndom till vuxenliv utan ett aktivt, pågående livsskede. Som författare vill vi påminna om att ungdomars ekonomi inte är synonymt med fattigdom utan också kan handla om placeringar och investeringar, eller att datorspel i högre grad har en social funktion än skapar problem. I arbetet med ungdomar är diskussionerna mångfasetterade och samtalspartnern bidrar förhoppningsvis med infallsvinklar framom problemlösningar.

I december 2020 sammankallade forskningsprojektet ALL-Youth, Röda korsets ungdomsskydd och konfederationen för barnskydd, en rundabordsdiskussion om hållbara vägar till självständighet. Deltagarna var organisationer, regeringsrepresentanter och beslutsfattare. Resultatet av diskussionen sammanställdes i tre perspektiv. Sammanfattningsvis var dessa: stöd för självstyrning, värdefulla möten och erfarenhet av att tillhöra samhället samt riktad uppmärksamhet för servicebehov i lagstiftningen. Nuorten turvatalojen och ALL YOUTH- forskningsprojektet utgav våren 2021 publikationen- Att vara en del av samhället. I denna presenteras ungas upplevelser av självständighetsprocessen i det finska samhället. Publikationen delar också i brevform sex vuxna påverkares reaktioner på ungdomarnas tankar.

Terveyskylä/nuortentalo (hälsobyn, offentlig webbtjänst som upprätthålls av sjukvårdsdistrikten) tillhandahåller itsenäistymiseen liittyvä tietovisa, som är en både rolig och informativ frågesport kring olika aspekter i självständighetsprocessen. Svarsalternativen innehåller länkar till ytterligare informationskällor. (Tyvärr saknas ännu den svenskspråkiga versionen.)

Riksomfattande kompetenscenter på ungdomsområdet, Koordinaatti, erbjuder via online-tjänsten Ungdomsliv.fi, omfattande information om b.la. via sidan levande livet. Informationen berör både umgänge och relationer men också utbildning och studier. Därtill erbjuds två interaktiva kanaler: frågor och nuortenelämä.fi chatten. Via dessa kanaler berördes 2020 framförallt frågor om: välbefinnande och hälsa, relationer och umgänge, utbildning och studier, flyttning till eget hem samt arbete och företagarskap. Tjänsten har till sitt förfogande ett 70-tal sakkunniga, yrkesverksamma personer från hela Finland, som svarar på frågor i tjänsten frågor.

Infofinland.fi är en databas som tillhandahåller information om boende i Finland, tillgängligt på tolv språk. För informationens riktighet och uppdateringar svarar sk. samarbetskommuner som också deltar i kostnaderna för sidans upprätthållande, vilka delas med staten. Våren 2021 har förutom kommunerna i huvudstadsregionen, Åbo, Tammerfors, Karleby och Uleåborg samt flera kommuner i Ylivieska och Brahestad-Kalajoki-området anmält sig som upprätthållare av tjänsten. Webbplatsens allmänna information kan vara till hjälp också för invånare som bor i andra kommuner och t.ex. avsnittet om bostadsproblem Problem med boende ger allmännyttig information som den unga människan kan ha nytta av. Sidan innehåller väsentlig information för personer som flyttar till Finland för att studera bl.a. via flytta till Finland och att studera i Finland – avsnitten.

stuga landskap