Ekonomi

Självständig ekonomiskötsel har både en symbolisk betydelse och en praktisk relevans i den unga människans självständighetsutveckling. Hur hen lyckas med uppgiften, beror inte bara på den unga personen själv eller hur hen agerar i nuläget. Hanteringen av ekonomiska angelägenheter påverkas både av den modell som familjen gett och av den ungas tidigare egna erfarenheter ss skuldsättning. Det finns gott om bra arbetsmaterial relaterade till ekonomiska färdigheter. Utöver de källor och material som presenteras i detta kapitel, är det väsentligt att inse att ungdomars ekonomi inte är synonymt med fattigdom och ekonomisk knapphet, utan att många ungdomar har möjlighet att inleda sparande och t.o.m. lyckas investera framgångsrikt.

Hur får jag pengarna att räcka till? Vart går pengarna?

Spargris på miniräknare

Informationskällor

Ungdomsarbetare kan i diskussioner om ekonomiskötsel med den unga tipsa om t.ex. matkasseutdelningar på orten då ekonomin är svag. Ett annat konkret råd kan vara att nyttja kvällserbjudanden i livsmedelsbutiker, och nyttan blir då både ekonomisk och ekologisk då matsvinnet och förpackningsavfallet minskar.

Takuusäätiö.fi erbjuder broschyren Min närstående har ekonomiska svårigheter, hur kan jag vara till hjälp?, som är ett värdefullt hjälpmedel med både tankeväckande och sakliga tips, som både den unga men också ungdomsarbetaren kan ha nytta av.

Marthaförbundet, delar konkreta tips relaterat till vardagskunskap. Via de finskspråkiga martat.fi– sidorna finns det t.ex. anvisningar för budgetering.

Koordinaatti.fi (Riksomfattande kompetenscenter för ungdomsrådet) ger via Ungdomsliv tjänsten vidsträckt information om allt från fickpengar till lån och beskattning, och berör därtill frågor kring konsumentskydd och betalningsstörningar.