Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande berör tjänsten https://itsenaistyvanuori.fi. Den har upprättats/uppdaterats 02.05.2021. Tjänstens tillgänglighet har fastställts av oss själva. I kontrollen har vi använt https://wave.webaim.org , som för hjälp.

Digitala tjänsternas tillgänglighet

Uppfyller krav på AA-nivå.

Oåtkomligt innehåll

Några av länkarna på vår webbplats leder till PDF-dokument som vi inte ansvarar över. I detta innehåll kan finnas luckor i tillgängligheten.

Märkte du brister i vår digitala tjänst?

Ta kontakt med oss, så åtgärdar vi bristerna.
E-post: reetta.moller@lahti.fi